Föreslagen NGO-lag vållar oro hos civila samhället i Kambodja

Kambodjas regering har kommit med ett utkast till ny lag som är tänkt att reglera NGOs och andra organisationers arbete i Kambodja. Detta utkast väckte avsevärd kritik hos det civila samhället och internationella organisationer i Kambodja. Förslaget har skapat oro för att lagen kommer att ha en negativ påverkan genom att den skulle kunna användas för att inskränka rätten till organisering och göra det svårare för organisationer att utföra vissa aktiviteter. Forum Syds partners i Kambodja har deltagit i påverkansarbetet för att ändra vissa skrivningar i den föreslagna lagen.

Läs Mer / Read More >>> (In English)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s